hayhomes
1
Bảng giá đất trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020-2024

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP HCM về việc ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020-2024. Hội đồng nhân dân TP ...

0
Hợp Đồng Mua Bán Đất Mới Nhất

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất là mẫu văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà được thực hiện để hợp thức hóa việc mua bán, ...

Info Hayhomes
Logo
Register New Account
Reset Password