Giá đất
1
Bảng giá đất trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020-2024

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP HCM về việc ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020-2024. Hội đồng nhân dân TP ...

Info Hayhomes
Logo
Register New Account
Reset Password